همایش ارایه تجربیات موفق سازمان های برتر کشور

 اولین همایش ارائه تجربیات موفق سازمانهای برتر و سرآمد کشور در تاریخ پنج شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۲ در محل سالن همایش های اتاق بازرگانی استان زنجان با حضور ۱۶۰ نفر از مدعوین همایش با موفقیت برگزار گردید.

 

برنامه اولین همایش فصلی ارائه تجربیات موفق سازمانهای برتر و سرآمد کشور

 

سخنران 

زمان 

عنوان برنامه 

۸:۴۵-۸:۳۰

تلاوت قران و سرود ملی

جناب آقای دکتر دهستانی

۹:۰۰-۸:۴۵

سخنرانی

جناب آقای دکتر قربان محمد پور قاز

۱۱:۰۰-۹:۰۰

سخنرانی

۱۱:۱۵-۱۱:۰۰

پذیرایی

مهندس امامی و دکتر دهستانی

۱۳:۰۰ – ۱۱:۱۵

سخنرانی

 

پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… محید و پخش سرود ملی، آقای دکتر دهستانی مدیر عامل شرکت نوبانگ اندیشه با خوش آمد گویی به حاضرین در همایش و تشکر از حمایت های شرکت کنسرسیوم شرکت های سرب و روی استان زنجان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان زنجان و اتاق تعاون استان زنجان، برنامه همایش را به اطلاع حاضرین رساندند.

   در ادامه همایش آقای دکتر قربان محمد پورقاز به ارایه سخنرانی با عنوان سازمان های یاد گیرنده وموفق پیشرو پرداختند.

مهم ترین نکات آموزشی ارایه شده توسط ایشان عبارت بودند از:

اصلی ترین وظیفه مدیر سازمان تصمیم گیری و تصمیم سازی است که براساس اصول زیر انجام می شود

 • هدایت و حمایت
 • تعادل و تعامل
 • تسریع و تسهیل

بنابراین دو وظیفه و نقش اصلی مدیریت: حل مشکل و حل مسئله با کمک POSTCORBاست. گذار از مراحل مسئله مانند فاجعه – ریسک – بحران – خطر – اشتباه . مهم ترین مبانی مدیریت عبارتند از: مدیریت تجربه – مدیریت نظارت-مدیریت امنیتی-  مدیریت مشارکتی

در مسیر حل مسئله سازمان نیازمند تغییر از یک وضعیت به وضعیتی دیگر است. هر تغییر در پی خود چهار آینده دارد:

آینده ترس – آینده احتمال – آینده ممکن – آینده مرجع

سازمان های پیش رو برای تحقق اهداف خود ناچار به آینده پژوهی هستند

سازمان های پیش رو برای تغییر نیاز به اطلاعات و دانش و مدیریت دانش هستند

مرجع مدیریت دانش سرمایه های انسانی با تیپ های مختلف شخصیتی هستند .مهم ترین روش های شناسایی تیپ های شخصیتی عبارتند از : انیاگرام Enneagram: 9 تیپ شخصیتی- مایرز بریجز MBTI: 16 تیپ شخصیتی- بلبین Belbine: 6 تیپ شخصیتی و برای جذب سرمایه های انسانی ساختار پروفایل شخصیت آن ها مهم است

سازمان های پیش رو نیاز به خلاقیت دارند:

 • افراد خلاق + تکنیک های خلاقیت:
 • تکنیک های شهودی
 • تکنیک های نظام یافته TRIZ

سازمان های پیش رو برای موفقیت نیاز به نوآوری هستند:

 • در زمینه تولید کالا
 • در زمینه ارایه خدمات
 • در زمینه خلق تجربه متفاوت برای مشتریان

مهندسی ارزش: تعادل میان کاهش هزینه، با حفظ کیفیت و ارزش کالا یا خدمات Value Engineering

مهندسی مجدد: تحول از ساختارهای وظیفه محور به فرآیند محور

مهندسی معکوس: واکاوی مسیر دستیابی به یک محصول از انتها به ابتدا است

 • سازمان های پیش رو سازمان های کارآفرین یا حامیان کارآفرینی سازمانی هستند
 • اقبال و استقبال از ایده های پرسنل و مدیریت مشارکتی
 • دادن حق پرسنل به شیوه عادلانه و با شاخص های ارزیابی عملکرد اصولی و منطقی
 • اهمیت دادن به طیف منحنی رشد و سن پرسنل و برآورده کردن نیازهای آن ها براساس وظایف سازمان از اصول اساسی مدیریت سرمایه های انسانی سازمان های پیش رو است
 • اهمیت به تحقیق و توسعه ابزار سرآمدی در محصول و خدمات سازمان های پیش رو است Research And Development
 • سازمان های پیش رو به تحول در تولید اهمیت می دهند

گرفتاری سرمایه های انسانی در تفکر عقل کل بودن است و توجه به حریم های ارتباطی در زبان بدن در روابط مهم است

آشنایی با نکات ارتباط های انسانی برای بهبود روابط انسانی از مهم ترین مسایل ارتباطی در سازمان هاست. سازمان های پیش رو به عوامل انسانی اهمیت زیاد می دهند. میزان رفاه و عوامل ارگونومیک در انجام کار اهمیت دارد

 • آشنایی به حقوق پرسنل – حقوق شهروندی – حقوق خانواده – حقوق اجتماعی از ضرورت های اساسی در عوامل انسانی سازمان است
 • آموزش و توانمندسازی سرمایه های انسانی در زمینه حقوق فردی و بین فردی اهمیت دارد
 • تعهد در خانواده – وجدان در اجتماع – حرمت و احترام در محیط کار
 • توجه به مبانی اخلاق حرفه ای در سازمان و راهکارهای عملی سازی آن در سازمان های پیش رو از اصول است: مسئولیت پذیری – پیش بینی پذیری و پاسخ گویی
 • بازبینی بهداشت روانی سرمایه های انسانی
 • مشاوره بهداشت روان افراد در سازمان
 • آموزش و توانمندسازی پرسنل برای کسب مهارت در مهارت های زندگی
 • Rational Mind and Thinking توجه به خرد و تعقل
 • تغییر و تحول در باورها و ارزش ها و نگرش های افراد

مهم ترین نکات برای پیشروی عبارتند از: به آنچه که شعار می دهیم عمل کنیم و هرچه می گوییم خوب است عمل کنیم

حرف نزنیم عمل کنیم، پای عمل مان لنگ می زند، استاد شعار شده ایم

باید به اعتماد به نفس فردی و اجتماعی و افزایش عزت نفس فردی و اجتماعی و افزایش اعتماد و احترام به یکدیگر توجه بیشتری بکنیم

توانایی = استعدا + آموزش + تجربه + تخصص – مدیریت استعداد در سازمان های پیش رو از موارد کلیدی است

توجه به نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها برای دست یابی به مزیت و ارزش

در ماتریس ارتباطات توجه به نقش های افراد در تیم ها اهمیت زیاد دارد. تحلیل شخصیت ها براساس نقش های هر فرد در تیم و تیپ شخصیتی. همچنین توجه به شایسته یابی – شایسته شناسی – شایسته گزینی – شایسته گماری و شایسته سالاری  در نردبان تعالی سرمایه های انسانی  اهمیت دارد. در پایان سخنرانی و پیش از پذیرایی و استراحت میان دوره آقای دکتر پورقاز به اهیمت کارسنجی در تولید و زمان سنجی و ارزیابی کار و زمان اشاراتی داشتند

پس از استراحت و پذیرایی آقای دکتر دهستانی به ارایه سخنرانی با عنوان پایه های تفکر در سازمان های پیش رو
تفکر کل نگر ( سیستمی ) پرداختند. در ابتدای صحبت ایشان به ساختار معماری سازمان های پیشرو پرداختند. از نظر معماری سازمانی هر سازمان در سه حوزه هویت، منابع و ساختار روابط قابل بررسی خواهد بود

در ادامه ایشان به ویژگی های اساسی سازمان های پیشرو اشاره کردند:

 • ساختار چابک و منعطف در برابر تغییرات
 • مدیریت بر پایه دانش، دستورالعمل ها و اهداف و فرآیند ها
 • MBI,MBV,MBO,MBP
 • رهبری کاریزماتیک و مدیریت مشارکتی
 • میل به بالندگی پایدار
 • یادگیرنده گی – سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی
 • مدیریت دانش KM

سپس در ادامه به سه اصل جهان شمول و مشترک میان تمام سازمان های پیش رو اشاره کردند:

 • اهمیت دادن به مشتری Care of Costumers
 • نوآوری در تولید Products Innovation
 • کارکنان متعهد Committed Staff

در ادامه از میهمان مدعو آقای عزیز امامی دعوت شد تا به ارایه تجربیات و نقطه نظرها و تجربیات موفق شرکت خود بپردازند

در ادامه ایشان به ویژگی های اساسی سازمان های پیشرو اشاره کردند:

 •  ساختار چابک و منعطف در برابر تغییرات
 •  مدیریت بر پایه دانش، دستورالعمل ها و اهداف و فرآیند ها
 •  MBI,MBV,MBO,MBP
 •  رهبری کاریزماتیک و مدیریت مشارکتی
 •  میل به بالندگی پایدار
 •  یادگیرنده گی – سازمان یادگیرنده و یادگیری سازمانی
 •  مدیریت دانش KM

سپس در ادامه به سه اصل جهان شمول و مشترک میان تمام سازمان های پیش رو اشاره کردند:

 •  اهمیت دادن به مشتری Care of Costumers
 •  نوآوری در تولید Products Innovation
 • کارکنان متعهد Committed Staff

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس با ما

زنجان,خیابان بعثت,سه راهی جاوید,جنب بانک ملی,پلاک ۲۷۶
تلفن : ۳۳۳۶۴۷۲۴-۰۲۴
و ۳۳۳۳۷۸۸۴-۰۲۴
نمابر: ۳۳۳۳۷۸۸۴-۰۲۴
کدپستی: ۴۵۱۴۶۶۴۴۵۵
پست الکترونیک:

info@nobaang.com

آمار

کاربران آنلاین : 0
بازديد امروز : 21
بازديد کل : 5337