آشنایی فراگیران با دیوان محاسبات کشور و ضوابط و مقررات حاکم بر محاسبات عمومی

 

در صورت داشتن هرگونه سوال احتمالی می توانید با شماره تماس ۳۳۳۶۴۷۲۴-۰۲۴ در تماس باشید.