تغییر، تحول و تولد سازمانی

ایجاد تغییر و تحول در فضای ذهنی و ارتباطی سازمان‏ها نیاز به روش‏ها و شیوه‏های موثر یادگیری و پیش نیاز آن مهیا ساختن فضای همگانی مناسب برای یادگیری سازمانی می‏باشد. اثربخشی یادگیری نیاز به نهادینه کردن الگوهای ذهنی، کسب دانش، به کارگیری مهارت‏ها و منش‏های موثر دارد. شرکت نوبانگ اندیشه با برخورداری از بهترین الگو ها و متدولوژی های یادهی و یادگیر ی سازمانی و داشتن امکانات و فضای آموزشی مناسب و متناسب با فراگیران و مشتریان، آماده ارایه خدمات آموزشی  می باشد.