هدف از این دوره این است که مدیران ارشد، مراتب و سلسله مراتب و ساختارهایی را که برای امنیت یک سامانه مورد نیاز است، بشناسند. در دنیای امروز، شناخت روشهای مدیریت اطلاعات، یکی از دغدغه های سازمانهاست. در دنیای امروز، با بالا رفتن سطح دسترسی مردم به اطلاعات و نیاز به امنیت در سازمانها، دغدغه ای را به وجود آورده است که هر سازمانی، فارغ از ماهیت کسب و کاری آن نیازمند آن است که در ساختار سازمانها روشهایی مدلل وجود داشته باشد که بتواند در پیشبرد مفاهیم امنیتی آن سازمان، همسو با ساختارهای کسب و کاری آن، سازمان را یاری کند.

مسلماً وجود مفاهیمی در صنعت IT که امروزه تمامی ساختارهای سازمانها را تحت تأثیر قرار می دهد، یکی از مفاهیم مهم است. امنیت، به خودی خود، دارای پیچیدگیهای بسیار است. و وقتی در کنار سازمانهایی قرار می گیرد که نیاز به رشد دارند و اهدف سازمانی خود را دنبال می کنند، نیاز به روشها، سیستمها و نگرشهایی قابل اعتماد است که در طول زمان، همراه با پیشرفت سازمان، امنیت اطلاعات و روشهای مدیریت اطلاعات را در آن سازمان، توسعه بخشند.

برای این که بتوانیم از یک مفهوم، درک خوبی به دست آوریم، باید آن مفهوم را درست تعریف کنیم.

فناوری اطلاعات یعنی چه؟

فناوری اطلاعات از عبارت Information Technology اقتباس شده است. Techno به معنای مهارت و هنر و Logy به معنای علم و دانش است. تکنولوژیها در واقع ترکیبی از علم و مهارت است و وقتی اطلاعات به آن اضافه می شود و با توجه به تعریف اطلاعات، فناوری اطلاعات یعنی هنر و مهارت استفاده از اطلاعات.

فناوری اطلاعات، شامل همه داده ها و اطلاعاتیست که توسط ابزارها و روشهای مختلف، دریافت، ذخیره، پردازش و مبادله می شود.

اما مدیر فناوری اطلاعات یعنی چه؟

مدیریت در سطح فناوری اطلاعات یعنی روندها، روشها و فرایندهایی که به موجب آن، مدیریت تمام منابع سخت افزاری و نرم افزاری مربوط به فناوری اطلاعات را با توجه به اولویتها و نیازهای سازمانی امکان پذیر می سازد. هدف اصلی مدیریت منابع در فناوری اطلاعات یا همان مدیریت فناوری اطلاعات، تولید ارزشیست که امکان رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان در خصوص کسب و کار آن را فراهم می آورد. برای رسیدن به این هدف، باید استراتژی فناوری اطلاعات با استراتژی کسب و کار، هم راستا باشد.

در واقع، باید فناوری اطلاعات سازمان، هم راستا با اهدافی باشد که در سازمان تعریف شده است. این هم راستا بودن، وظیفه مدیریت فناوری اطلاعات است.

 

در صورت داشتن هرگونه سوال احتمالی می توانید با شماره تماس ۳۳۳۶۴۷۲۴-۰۲۴ در تماس باشید.