لیست دوره های ایمنی و بهداشت و محیط زیست

 • مبانی بهداشت محیط
 •  آشنایی تخصصی با آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار (الزامات وزارت کار)
 •  کنترل عملیات ایمنی، بهداشت حرفه ای و زیست محیطی درHSE و IMS
 •  ارگونومی در کار (اصول، کاربرد، ارزیابی، ارائه راهکار)
 •  تجزیه و تحلیل حوادث و ارائه گزارشات موثر
 •  کمک های اولیه، امداد و نجات
 • الزامات و مستندسازی iso45001
 • تصفیه فاضلاب
 • تصفیه خانه های صنعتی
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی
 • مدیریت سبز
 •  مدیریت استراتژیک HSE – MS
 •  آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری بر اساس استانداردهای ISO 13702:1999 , ISO 15544:2000
 •  تکنیکها و ابزارهای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک جنبه ها و پیامدهای زیست محیطی Risk Assessment
 • مطالعات خطر و قابلیت عملکرد سیستم HAZOP
 •   سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS
 •  تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن FMEA
 •  مدیریت بحران با رویکرد ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 •  اصول بهداشت فردی و آشنایی با بیماری های شایع
 •  تجزیه و تحلیل خطر به روش PHA
 •  دوره جامع تربیت مشاور سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 •  آشنایی با مفاهیم و مدیریت سیستم ایمنی (بررسی نقاط شکست در سیستم ایمنی)
 •  مدیریت حوادث (مدیریت رویدادهای قبل، حین و بعد از حوادث)
 •  فرهنگ ایمنی و راهکارهای ارتقاء آن در سازمان ها
 •  وسایل حفاظت فردی
 •  سیستم های مجوز کار
 •  ارزیابی روشنایی و صدا در محیط کار
 •  آنالیز ایمنی شغل JSA براساس OSHA-3071
 •   ایمنی در برق
 • ایمنی گاز طبیعی
 •  ایمنی گاز مایع
 •  رانندگی ایمن
 •  مبانی ایجاد حریق و راه های پیشگیری از آن
 • بهداشت عمومی در محیط کار

ایمنی و بهداشت محیط کار

نحوه و شرایط برگزاری دوره ها

 • 1. مدرسین دوره ها

  • مدرسان دوره های آموزشی از اساتید مجرب خواهند بود.
 • 2. گواهینامه ها

  • گواهینامه شرکت کنندگان موفق در دوره های آموزشی حداکثر تا 1 هفته به مدیریت آموزش ارسال خواهد گردید.
 • 3. آزمون دوره ها

  • آزمون تمامی دوره ها به صورت کاربردی و عملیاتی طراحی می شود تا دقیق ترین نتایج ارزیابی را مشخص نماید.
 • 4. ارزیابی دوره ها

  • نتایج ارزیابی دوره های آموزشی بهمراه گزارش تحلیلی گروه نوبانگ اندیشه حداکثر ظرف سه روز کاری برای مدیریت آموزش ارسال خواهد گردید.
 • 5. اثربخشی دوره ها

  بنا به درخواست مشتری نتایج اثربخشی دوره ها به صورت گزارش های آماری دقیق برای مدیریت آموزش ارسال خواهد شد .

محتوی دوره ها و هزینه ثبت نام

 

برای دریافت سرفصل  و هزینه هر یک از دوره ها با ما تماس بگیرید.

درصورت ثبت نام گروهی دوره ها شامل تخفیف ویژه خواهد بود.