لیست دوره های بازاریابی ،بازرگانی و حقوقی

 • مدیریت فروش
 •  مدیریت شکایت مشتریان بر اساس ISO 10002:2004
 •  روانشناسی و مدیریت رفتار با مشتری
 •  بازاریابی و مدیریت بازار
 •  توسعه مهارت های فروش حرفه ای
 •  برنامه ریزی و مدیریت تبلیغات اثربخش New
 •  بازاریابی و تبلیغات الکترونیکی New
 •  تکنیک های تله مارکتینگ
 •  اصول، فنون و هنر مذاکره همراه با تست شخصیت شناسی مذاکره کننده
 •  پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان CSM بر اساس ISO 10004:2010
 •  طرح تکریم ارباب رجوع
 •  مدیریت استراتژیک بازاریابی
 •  ساخت نام تجاری Brand Management
 •  روانشناسی فروش و ارتباط آن با هوش هیجانی
 •  مهندسی فروش و فروش های حضوری
 •  حقوق قراردادها
 • تهیه و تنظیم قرارداد های داخلی
 • تهیه و تنظیم قراردادهای خارجی
 •  اصول مکاتبات بازرگانی بین الملل به زبان انگلیسی
 •  اصول اداره جلسات مذاکره با طرف های خارجی به زبان انگلیسی
 •  برنامه ریزی بازاریابی
 •  سازماندهی صادراتی
 •  فروش بین المللی
 •  تفکر صادراتی و فرهنگ صادرات
 •  بازاریابی خدمات
 •  چگونگی حظور در نمایشگاه های بین المللی
 •  بازاریابی و تبلیغات الکترونیکی اصول مکاتبات بازرگانی بین الملل به زبان انگلیسی
 •  اصول اداره جلسات مذاکره با طرف های خارجی به زبان انگلیسی
 • برنامه ریزی تبلیغات تجاری و تهیه کمپین خلاقانه
 • تکنیک های تله مارکتینگ در عمل
 •  اثر بخشی تبلیغات و تبلیغات اثر بخش
 • مدیریت زنجیره تامین SCM
 •  ارزیابی فنی و اقتصادی طرح ها – تهیه طرح توجیهی فنی اقتصادی
 •  اصول طراحی و تهیه درخواست پیشنهاد RFP
 •  مدیریت خرید و تدارکات
 •  اصول کارپردازی عمومی و تخصصی
 •  اصول و روش های ارزیابی پیمانکاران و تامین کنندگان
 • حقوق اسناد تجاری
 • قوانین و مقررات فسخ پیمانها
 • قراردادهای پیمانکاری و بررسی روابط کارفرما و پیمانکار
 • چگونگی حل اختلافات مالی
 • رابطه حقوقی کارفرما و پیمانکار و آسیب شناسی ان

نحوه و شرایط برگزاری دوره ها

 • 1.مدرسین دوره ها

  • مدرسان دوره های آموزشی از اساتید مجرب خواهند بود.
 • 2.گواهینامه ها

  گواهینامه شرکت کنندگان موفق در دوره های آموزشی حداکثر تا 1 هفته به مدیریت آموزش ارسال خواهد گردید.

 • 3. آزمون دوره ها

  آزمون تمامی دوره ها به صورت کاربردی و عملیاتی طراحی می شود تا دقیق ترین نتایج ارزیابی را مشخص نماید

 • 4. ارزیابی دوره ها

  • نتایج ارزیابی دوره های آموزشی بهمراه گزارش تحلیلی گروه نوبانگ اندیشه حداکثر ظرف سه روز کاری برای مدیریت آموزش ارسال خواهد گردید.
 • 5. اثربخشی دوره ها

  بنا به درخواست مشتری نتایج اثربخشی دوره های آموزشی به صورت گزارش های آماری به مدیریت آموزش ارسال خواهد شد .

محتوی و سرفصل دوره ها

برای دریافت محتوی  هر یک از دوره ها با ما تماس بگیرید.

برای اطلاع از هزینه هر یک از دوره ها با ما تماس بگیرید.

 

در صورت ثبت نام گروهی دوره ها شامل تخفیف ویژه خواهند بود