لیست دوره های توسعه کار و کسب و کارآفرینی

 • آشنایی با کارآفرینی و راه اندازی کار و کسب
 •  ارزیابی قابلیت ها و توانمندی های کارآفرینانه
 •  خلاقیت، نوآوری و ایده پردازی کار و کسب
 •  شناسایی و ارزیابی فرصت های کار و کسب
 •  راه اندازی و توسعه کار و کسب
 •  مهارت های کارآفرینانه
 •  بازاریابی و فروش حرفه ای
 •  نحوه نگارش طرح های کسب و کار

ارزیابی و پرورش استعدادها

نحوه و شرایط برگزاری دوره ها

 • 1. مدرسین دوره ها

  مدرسان دوره های آموزشی از اساتید مجرب خواهند بود

 • 2. گواهینامه دوره ها

  گواهینامه شرکت کنندگان موفق در دوره های آموزشی حداکثر تا 1 هفته به مدیریت آموزش ارسال خواهد گردید

 • 3. آزمون دوره ها

  • آزمون تمامی دوره ها به صورت کاربردی و عملیاتی طراحی می شود تا دقیق ترین نتایج ارزیابی را مشخص نماید.
 • 4.ارزیابی دوره ها

  • نتایج ارزیابی دوره های آموزشی بهمراه گزارش تحلیلی گروه نوبانگ اندیشه حداکثر ظرف سه روز کاری برای مدیریت آموزش ارسال خواهد گردید.
 • 5. اثربخشی دوره ها

  بنا به درخواست مشتری نتایج اثربخشی دوره ها به صورت گزارشات آماری دقیق برای مدیریت آموزش ارسال خواهد شد.

محتوی هریک از دوره ها و هزینه های ثبت نام

برای دریافت سرفصل هر یک از دوره  ها با ما تماس بگیرید.

محتوی!

برای اطلاع از هزینه هر یک از دوره ها با ما تماس بگیرید.

هزینه !

درصورت ثبت نام گروهی دوره ها شامل تخفیف ویژه خواهند بود.

تخفیف!