لیست دوره های فنون اداری

 • مدیریت اسناد، کنترل مدارک و اصول بایگانی
 •  قانون مدیریت خدمات کشوری
 •  تحلیل هزینه ها برای تصمیم گیری مدیران
 •  شفافیت و سلامت اداری
 •  سیاست های کلی نظام اداری کشوری
 • اصلاح الگوی مصرف
 • تئوری های نوین سازمان و مدیریت
 •  تئوری های نوین سازمان و مدیریت در هزاره سوم
 • نظام هدفمندی یارانه ها
 • ده برنامه تحول اداری کشور
 • کنترل مدیریت در دستگاه های اجرایی
 •  نحوه گزارش نویسی در امور اداری
 •  آئین نگارش و مکاتبات اداری
 •  تحلیل هزینه ها برای تصمیم گیری مدیران
 •  اصول مکاتبات اداری
 •  مسائل حقوقی، تخلفات اداری و نحوه رسیدگی به آن
 •  حقوق کار و تامین اجتماعی
 •  نحوه برگزاری مناقصات و آئین نامه های اجرایی معاملات دولتی
 •  آموزش رؤسای دفاتر مدیران
 •  اصول آداب، تشریفات و پذیرایی
 •  مدیریت ریسک در سرمایه گذاری
 • تحول در نظام اداری
 • آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل
 • اصلاح فرایندهای انجام کار
 • تجزیه و تحلیل اداری
 • روش تحقیق
 • اصول و مبانی اطلاع رسانی
 • نظارت و کنترل نظام اداری
 • تهیه و تنظیم گزارشات آماری
 • رفتار سازمانی
 • برنامه ریزی و کنترل امور خدمات
 • مدیریت منابع انسانی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • آشنایی با نظام آماری ایران
 • خصوصیات شخصیتی و رفتاری مسولان دفاتر و منشی ها
 • اصول آداب و تشریفات
 • سیستم اتوماسیون اداری
 • اصول و مفاهیم سازمان دهی
 • پژوهش های سازمانی
 • تجزیه و تحلیل مشکلات و عارضه یابی
 • مدیریت امور اداری و کارگزینی
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
 • 30 تدبیر برای ایجاد انگیزش و تحول اداری
 • علوم رفتاری در انتظامات
 • رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن
 • اصول گزارش نویسی در روابط عمومی
 • آیین نگارش حقوقی
 • اصول بازرسی
 • اصول و مبانی مدیریت کتابخانه
 •  اعتبارات اسنادی
 •  مقدمات سیستم ها و روش کد گذاری

نحوه و شرایط برگزاری دوره ها

 • 1. مدرسین دوره ها

  • مدرسان دوره های آموزشی از اساتید مجرب خواهند بود.
 • 2. گواهینامه دوره ها

  • گواهینامه شرکت کنندگان موفق در دوره های آموزشی حداکثر تا 1 هفته به مدیریت آموزش ارسال خواهد گردید.
 • 3. آزمون دوره ها

  • آزمون تمامی دوره ها به صورت کاربردی و عملیاتی طراحی می شود تا دقیق ترین نتایج ارزیابی را مشخص نماید.
 • 4. ارزیابی دوره ها

  • نتایج ارزیابی دوره های آموزشی بهمراه گزارش تحلیلی گروه نوبانگ اندیشه حداکثر ظرف سه روز کاری برای مدیریت آموزش ارسال خواهد گردید.
 • 5. اثربخشی دوره ها

  • بنا به درخواست مشتری نتایج اثربخشی دوره ها به صورت گزارشات آماری دقیق برای مدیریت آموزش ارسال خواهد شد.

محتوی دوره ها و هزینه ثبت نام

برای دریافت سرفصل هر یک از دوره ها با ما تماس بگیرید.

محتوی!

برای اطلاع از هزینه دوره های آموزشی با ما تماس بگیرید.

هزینه !

درصورت ثبت نام گروهی دوره های آموزشی شامل تخفیف خواهد بود .

تخفیف!