لیست دوره های مهارت های زندگی

 • هدف گذاری
 •  تصمیم گیری موثر – تصمیم گیری چندمعیاره AHP
 •  حل مسئله
 •  خلاقیت و نوآوری – خلاقیت نظام یافته TRIZ
 •  برنامه ریزی و سازمان دهی
 •  تفکر خلاقانه – تفکر نقادانه
 •  یادگیری چگونه یادگرفتن
 •  تاب آوری و عزت نفس
 •  الگوی مصرف و اصلاح الگوی مصرف
 •  بستر سازی یادگیری                                                                                                                       8
 • خودانگیزی و انگیزش
 • کارتیمی و کار گروهی
 •  مهارت های کار و کسب و کارآفرینی
 •  رهبری و سبک های رهبری
 •  اصول سرپرستی
 •  شهروند مسئولیت پذیر
 •  عزت نفس و اعتماد به نفس
 •  مسئولیت پذیری و پاسخ گویی – اخلاق حرفه ای
 •  شخصیت – خودشناسی و دیگرشناسی
 •  مدیریت هیجان – هوش هیجانی
 •  خودنظمی – سازمان دهی و آراستگی محیط کار و زندگی 7S
 •  پیشیگری از بیماریها
 •  مدیریت استرس – خشم و هیجان های منفی
 •  ارتباط موثر فردی و بین فردی
 •  فنون مذاکره و حل اختلاف – مدیریت تعارض
 •  پذیرش تفاوت و انعطاف پذیری
 •  مهارت های اجتماعی
 •  تعاون و همیاری
 •  شراکت – مشارکت و نوع دوستی

دوستی، عشق ومهر ورزی – ارتباط زناشویی سالم

نحوه و شرایط برگزاری دوره ها

 • 1. مدرسین

  • مدرسان دوره های آموزشی از اساتید مجرب خواهند بود.
 • 2. گواهینامه ها

  گواهینامه شرکت کنندگان موفق در دوره های آموزشی حداکثر تا 1 هفته به مدیریت آموزش ارسال خواهد گردید.

 • 3. آزمون دوره ها

  آزمون تمامی دوره ها به صورت کاربردی و عملیاتی طراحی می شود تا دقیق ترین نتایج ارزیابی را مشخص نماید

 • 4. ارزیابی دوره ها

  • نتایج ارزیابی دوره های آموزشی بهمراه گزارش تحلیلی گروه نوبانگ اندیشه حداکثر ظرف سه روز کاری برای مدیریت آموزش ارسال خواهد گردید.
 • 5. اثربخشی دوره ها

  بنا به درخواست مشتری نتایج اثربخشی دوره ها محاسبه و به صورت گزارش های آماری به مدیریت آموزش ارسال خواهد شد .

محتوی دوره ها و هزینه ثبت نام

برای دریافت سرفصل و هزینه هر یک از دوره ها با ما تماس بگیرید .

ثبت نام در دوره ها به صورت گروهی شامل تخفیف ویژه خواهد بود .