لیست دوره های مدیریتی

 • مدیریت منابع انسانی HRM
 •  رویکرد های علمی برنامه ریزی آموزشی
 •  مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
 • مدیریت عملکرد
 • تعالی سازمانی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
 •  مدیریت امور اداری و کار گزینی
 • مدیریت جذب و برنامه ریزی شغلی کارکنان
 • قانون مدیریت خدمات کشوری
 •  اصول و فنون مذاکره موفق
 • مهندسی مجدد فرایندهاBPR
 • مدیریت دانش
 • تفکر سیستمی
 •  ارزیابی عملکرد کارکنان و منابع انسانی
 • مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها
 •  تحقیق و توسعه (R&D) و نقش و استقرار آندر بنگاه های صنعتی و معدنی کشور (مقدماتی)
 • تحقیق و توسعه، اصول و فنون مذاکره و ارتباطات سازمانی (بازآموزی دوره ای مدیران و کارشناسان R&D)
 •  تحقیق و توسعه و نقش آن در مدیریت بحران سازمانها R&D and organization crisis management
 •  تکنیک ها و بهبود سیستم ها و روش ها
 • اصول مدیریت و سرپرستی
 •  مهارتهای جذب و استخدام
 •  مدیریت باور (تکنیکهای نفوذ در دیگران)
 • مهارتهای برقراری ارتباط انسانی موثر
 • توانمندسازی سازمان از طریق بهبود سازمانی
 • مدیریت بحران و تکنیکهای کنترل آن
 • فن بیان و آیین سخنوری
 • سی تدبیر برای ایجاد انگیزش و تحول در کارکنان
 •  الگوهای ارزیابی اثربخشی آموزش
 • ارزیابی عملکرد
 •  کار تیمی
 •  برنامه ریزی عصبی و کلامی در ارتباطات NIP
 • مهارت های رهبری و مربیگری
 •  بازخور 360 درجه
 •  کارت امتیاز دهی متوازن
 •  طراحی مدل شایستگی سازمانی (شایسته سالاری)
 •  برنامه ریزی جانشینی – تشریح مبانی و مفاهیم
 •  طراحی مدل ارزیابی و سنجش مهارت ها
 •  طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان – کار راهه شغلی
 •  مدیریت خلاقیت – شناسایی نبوغ و برنامه ریزی رشد
 •  مدیریت فرهنگ سازمانی
 •  فنون نوین مدیریت انگیزش
 •  مدیریت در روابط و شخصیت شناسی زنان و مردان بر اساس متد کارل یونگ
 •  روانشناسی ارتباطات بین فردی و سازمانی
 •  مدیریت کار گروهی و تشکیل جلسات
 •  تشریح الزامات سیستم 3مدیریت پاسخگویی اجتماعی بر اساس ISO 26000:2010
 • کلینیک حل مسئله و نقش آن در مدیریت ابهام در تصمیم گیری ها
 •  مدیریت حقوق و دستمزد
 •  الگوهای مدیریت مشارکتی
 •  مدیریت رفتار سازمانی
 •  ارتقاء مهارت های رهبری
 •  ارتقاء مهارت های فردی
 •  مدیریت بر خشم
 •  مدیریت تغییر و فرهنگ سازمانی
 •  تفکر سیستمی در سازمان
 •  مهارت های مدیریت و رهبری
 •  کارگاه معماری سازمانی
 •  مستندسازی تجربیات مدیران
 • تجزیه و تحلیل مشکلات تصمیم گیری ها
 • سلامت اداری
 • اصول کارپردازی عمومی و تخصصی
 • سازمان های شاد و موفق

نحوه و شرایط برگزاری دوره ها

 • 1. مدرسین دوره ها

  مدرسان دوره های آموزشی از اساتید مجرب خواهند بود.

 • 2. گواهینامه دوره ها

  • گواهینامه شرکت کنندگان موفق در دوره های آموزشی حداکثر تا 1 هفته به مدیریت آموزش ارسال خواهد گردید.
 • 3. آزمون دوره ها

  • آزمون تمامی دوره ها به صورت کاربردی و عملیاتی طراحی می شود تا دقیق ترین نتایج ارزیابی را مشخص نماید.
 • 4. ارزیابی دوره ها

  • نتایج ارزیابی دوره های آموزشی بهمراه گزارش تحلیلی گروه نوبانگ اندیشه حداکثر ظرف سه روز کاری برای مدیریت آموزش ارسال خواهد گردید.
 • 5.اثربخشی دوره ها

  • بنا به درخواست مشتری نتایج اثربخشی دوره ها به صورت گزارشات آماری دقیق برای مدیریت آموزش ارسال خواهد شد.

محتوی دوره ها و هزینه ثبت نام

برای دریافت محتوی هر یک از دوره ها با ما تماس بگیرید.

محتوی!

برای اطلاع از هزینه هر یک از دوره ها با ما تماس بگیرید.

هزینه !

در صورت ثبت نام گروهی دوره ها شامل تخفیف ویژه خواهند بود .

تخفیف!